Vilkår for bruk

VILKÅR FOR BRUK

Velkommen til nettstedet www.bahco-academy.com (“nettstedet”), som viser et innholdsarkiv med Bahco® opplæringsmoduler. Ved å bruke nettstedet bekrefter du at du har lest, forstått og godtatt disse vilkårene for bruk (“vilkårene for bruk”) uten forbehold. Hvis du ikke godtar disse vilkårene for bruk, bes du avstå fra å bruke nettstedet. I dette dokumentet henviser “SNA EUROPE” til utgiveren av nettstedet, som presentert i vår juridiske merknad, som er tilgjengelig her.

1. Bruk av nettstedet

Du kan kun åpne og bruke dette nettstedet i samsvar med disse vilkårene for bruk og gjeldende lov. Du kan spesifikt ikke:

  • reprodusere eller omgå navigeringsstrukturen eller presentasjonen på nettstedet for å innhente materiale, dokumenter eller dokumentasjon på annen måte enn de som er tilgjengelige på nettstedet for formålet;
  • bruke programvare, rutiner eller enheter til å hindre driften av nettstedet;
  • iverksette tiltak for å få uautorisert tilgang til noen del av nettstedet;
  • utføre noen handling som medfører urimelig eller uproporsjonalt stor belastning eller trafikk på nettstedet eller den tilhørende infrastrukturen.

2. Intellektuell eiendom

Nettstedet og all opphavsrett i forbindelse med innholdet (tekst, bilder, videoer, databaser, lyder, fotografier, kunnskap, produkter og produktnavn, selskapsnavn, logoer, varemerker osv.) tilhører enten SNA EUROPE og/eller deres tilknyttede selskaper, eller er underlagt lisenser og/eller autorisasjon som er gitt oss av tredjepart.

Du har kun tillatelse til å bruke nettstedet og innholdet på det i det omfang det er nødvendig for online-konsultasjoner i samsvar med vilkårene for bruk. Du kan laste ned og skrive ut informasjon om Bahco® produkter og tjenester, inkludert produktkataloger, kun til personlig bruk. Uavhengig av det foregående gis ingen lisens under disse vilkårene. Det betyr at du ikke kan reprodusere, offentliggjøre, fremføre, publisere eller endre noen del av nettstedet eller innholdet på det uten at det er avtalt med SNA EUROPE på forhånd.

Hvis du oppgir informasjon og/eller innhold til SNA EUROPE via nettstedet, gir du SNA EUROPE en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, verdensomspennende lisens til å benytte informasjonen/innholdet i hele varigheten til den aktuelle opphavsretten.

3. Personopplysninger

Vilkårene for vår behandling av personopplysninger som er innsamlet gjennom dette nettstedet er beskrevet i våre “personvernregler”, som er tilgjengelige her. Vi oppfordrer også til å lese reglene for informasjonskapsler, som er tilgjengelige her.

4. Hypertekstlenker

Nettstedet kan inneholde hypertekstlenker til andre nettsteder, som er underlagt egne vilkår for bruk og egne personvernregler. SNA EUROPE gir ingen garanti når det gjelder disse andre nettstedene, innholdet på dem eller bruken av personopplysningene dine. SNA EUROPE skal derfor ikke holdes ansvarlig for noen skade som følge av din tilgang til eller bruk av noen av disse nettstedene.

5. Ansvarsfraskrivelse

Ingenting på dette nettstedet skal oppfattes som et salgs- eller kjøpstilbud. Alt materiell som er tilgjengelig på nettstedet er kun tilgjengelig for informasjonsformål.

Nettstedet gjøres tilgjengelig “som det er” og “i den grad det er tilgjengelig”, uten noen garanti av noe slag fra SNA EUROPE. SNA EUROPE fraskriver seg spesifikt alle garantier for at informasjonen på nettstedet er uten feil, unøyaktigheter eller mangler. SNA EUROPE garanterer heller ikke at nettstedet eller serverne som gir tilgang til det, alltid fungerer uten avbrudd.

SNA EUROPE skal derfor ikke holdes ansvarlig for noen direkte eller indirekte skade som følge av, og uten begrensning:

  • tilgang, lesing eller bruk av nettstedet, som inkluderer tap av data, ødeleggelse og datavirus;
  • urettmessig inntrengning i eller bruk av nettstedet fra tredjepart.

SNA EUROPE kan forbedre eller endre nettstedet og innholdet på det når som helst og uten varsel.

6. Endringer i vilkårene for bruk

SNA EUROPE kan når som helst foreta betydelige eller ubetydelige endringer i disse vilkårene for bruk. Les denne siden regelmessig.

7. Gjeldende lov og jurisdiksjon

Disse vilkårene er underlagt fransk lov. Alle tvister eller rettssaker skal håndteres av en kompetent fransk rett, unntatt hvis det ikke er gjennomførbart i henhold til obligatorisk lokal lov.