Personvernregler

SNA Europe-gruppen, (“vi”) forplikter oss til å beskytte og respektere personvernet ditt. Disse personvernreglene beskriver hvilke kategorier av personopplysninger vi samler inn, hvordan vi samler dem inn, hva vi bruker dem til og hvem vi deler dem med i samsvar med personvernlovgivningen, nemlig EUs personvernforordning (“GDPR”).

Personopplysninger vi kan samle inn fra deg

Vi kan samle inn og behandle en rekke ulike personopplysninger, inkludert:

Data du gir oss

Dette er informasjon om deg som du oppgir ved å registrere deg på nettstedet vårt, fylle ut skjemaer på nettstedet, delta i live-chat på nettstedet, kjøpe produkter, abonnere på tjenester, laste ned programvare fra nettstedet eller ved å kommunisere med oss via telefon, e-post, personlig eller på handelsmesser eller andre arrangementer, eller på annen måte. Informasjonen du gir oss omfatter for eksempel navnet ditt, tittelen, bedriftsadressen, jobbtelefonnummer, kjøpsinformasjon, e-postadresse på jobben, nasjonalitet, landet du bor i, økonomisk informasjon eller kredittkortopplysninger, personlig beskrivelse, fotografi, kundenummer, forretningsrelatert informasjon, preferanser gjennom internettaktivitet, svar på undersøkelser og navnet til arbeidsgiveren din. I noen tilfeller kan vi be om privat adresse, e-postadresse, telefonnummer og passnummer.

Data vi samler inn om deg

Når du besøker nettstedet vårt, samler vi automatisk inn informasjon om besøkene gjennom bruk av ulike teknologier. Dette inkluderer informasjon om internettleverandør, nettlesertype, operativsystem, sider du har åpnet på nettstedet, online-kilder og dato og klokkeslett for tilgangen, for å optimere brukeropplevelsen og forbedre tiden du bruker med oss på nettet. Vi mottar også informasjon som forteller oss hvilket nettsted du kom til nettstedet vårt fra, samt IP-adresse og geografisk plassering for brukere av live-chat. Nettstedet vårt, appene våre og online-tjenestene våre bruker informasjonskapsler for å skille deg fra andre brukere. Dette hjelper oss å gi deg en god opplevelse, og setter oss i stand til å forbedre nettstedet vårt og tjenestene våre. For detaljert informasjon om teknologiene vi bruker, se https://www.bahco.com/no_nb/cookie-policy/

Bruk av dine personopplysninger

Vi bruker lagrede personopplysninger om deg på følgende måter:

Nettstedsopplevelse: til teknisk administrering av nettstedet; til interne operasjoner, til kundeadministrering; til produktundersøkelser; til feilsøking; til dataanalyse, testing samt forsknings- og utviklingsformål; for å sikre at innholdet på nettstedet vårt presenteres på en mest mulig effektiv måte for deg og datamaskinen din; og som en del av vårt arbeid for å holde nettstedet vårt trygt og sikkert.

Forretningsbruk: for å oppfylle en transaksjonsforespørsel eller oppfylle våre forpliktelser som følge av eventuelle kontrakter du inngår med oss; til å foreta kredittkontroll; til å sende varsler om reparasjon eller rekalibrering; for å opprette og administrere kundekontoer; og til å analysere og utvikle nye produkter, tjenester og online-tilbud.

Gi brukerstøtte: til å gi brukerstøtte og svare på forespørsler, spørsmål og kommentarer (inkludert via live-chat); for å varsle deg om endringer i våre varer og tjenester og for å måle hvor effektivt vi oppfyller dine ønsker.

Markedsføring: for å gi deg informasjon om andre varer og tjenester vi tilbyr eller blir tilbudt av andre, som ligner på dem du allerede har kjøpt eller spurt om, og til å sende informasjons- eller markedsføringsmeldinger på e-post til deg, noe du kan velge ikke å motta som beskrevet nedenfor.

Undersøkelser: til å be om og motta informasjon fra deg angående din erfaring med våre produkter og tjenester.

Beskytte våre rettigheter og vår eiendom: for å beskytte våre/andres rettigheter eller vår/andres eiendom når vi har rimelig grunn til å tro at slike rettigheter eller slik eiendom har blitt eller kan bli påvirket; for å inndrive gjeld; for å forebygge, påvise, identifisere, undersøke og beskytte mot potensielle eller faktiske krav, ansvar og ulovlig atferd eller aktiviteter.

Overføring av data til tredjepart

SNA Europe er en del av selskapskonsernet Snap-on Inc. Snap-on Inc. er en global organisasjon med datterselskaper, undergrupper, forretningsprosesser og tekniske systemer på tvers av landegrenser. Vi kan dele personopplysningene dine med andre selskaper i Snap-on-konsernet på betingelse av deres samsvar med gjeldende lovgivning og med disse personvernreglene.

Vi kan også oppgi dine personopplysninger til utvalgte, ikke-tilknyttede tredjeparter, inkludert de som utfører transaksjonsbehandling eller servicefunksjoner, kredittopplysningsbyråer, kreditorbyråer og/eller andre selskaper som tilbyr tjenester på våre vegne, leverandører av profesjonelle tjenester, håndhevende myndigheter og andre offentlige myndigheter.

Vi vil ikke selge, leie ut eller lease opplysningene dine til tredjeparter. Vi kan imidlertid dele opplysningene dine med klarerte tredjeparter for følgende formål:

 • Utføre statistisk analyse;
 • Sende deg e-post eller post;
 • Tilby deg kundestøtte;
 • Arrangere leveranser;
 • Forbedre og optimere nettstedet vårt og tjenestene våre;
 • Sette dem i stand til å tilby produkter eller tjenester som kan være av interesse for deg (forutsatt at du har samtykket til dette); og
 • Oppfylle gjeldende lov i tilfeller der vi er forpliktet til å oppgi eller dele dine personopplysninger for å oppfylle juridisk eller regulatorisk forpliktelse eller for å beskytte våre rettigheter, eiendom eller andres sikkerhet;
 • Oppfylle eventuell rettslig ordre, stevning eller forespørsel fra myndighetene.

Det kan oppstå omstendigheter der vi av strategiske årsaker eller andre forretningsmessige årsaker beslutter å selge, kjøpe, fusjonere eller på annen måte omorganisere virksomheten vår. Slike transaksjoner kan innebære at personopplysninger oppgis ved potensielle eller faktiske oppkjøp, eller at slike opplysninger mottas fra selgere. Det er vår praksis å søke egnet beskyttelse for personopplysninger i transaksjoner av denne typen. 

Varighet for lagring av personopplysninger

Vi lagrer personopplysningene dine så lenge kontoen din er aktiv eller så lenge det er nødvendig for å levere varer og tjenester du har bedt om. Hvis du ønsker at vi ikke lenger skal bruke opplysningene dine, kan du kontakte oss på GDPR.Info@snaeurope.com. Vi lagrer opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle våre juridiske rettigheter eller forpliktelser, løse tvister eller oppfylle annen lov, regulering eller rettsordre, stevning eller forespørsel fra myndighetene.

Overføring av opplysninger utenfor EØS

Opplysningene vi samler inn fra deg kan bli overført til og lagret på steder utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområde («EØS»). De kan også bli behandlet av personale som befinner seg utenfor EØS og som arbeider for oss, andre medlemmer av gruppen eller for en av våre leverandører. Slikt personale kan blant annet være involvert i gjennomføring av din ordre, behandling av dine betalingsopplysninger eller levering av støttetjenester, inkludert live-chat og skylagringstjenester. Ved å sende inn personopplysningene dine godtar du slik overføring, lagring eller behandling. Vi treffer alle rimelige tiltak som er nødvendige for å sikre at dine opplysninger blir behandlet sikkert og i overensstemmelse med disse personvernreglene.

Opplysningenes sikkerhet

Vi etterstreber å beskytte personopplysningenes sikkerhet ved å iverksette administrative, tekniske og fysiske sikkerhetstiltak mot tap, misbruk eller uautorisert tilgang, endring eller ødeleggelse av opplysningene. Overføring av informasjon via Internett er dessverre ikke fullstendig sikkert. Selv om vi gjør vårt beste for å beskytte personopplysningene dine, kan vi ikke garantere sikkerheten til opplysninger du sender til nettstedet vårt; all informasjonsoverføring skjer på egen risiko. Når vi har mottatt opplysningene dine, bruker vi strenge prosedyrer og sikkerhetsfunksjoner for å søke å hindre uautorisert tilgang. 

Dine rettigheter 

Avhengig av omstendighetene kan du ha rett til å:

 • Be om tilgang til personopplysninger vi har lagret om deg;
 • Protestere på behandlingen av personopplysningene dine for direktemarkedsføringsformål;
 • Be om å få upresise opplysninger som er lagret om deg, korrigert eller oppdatert;
 • Be om å få personopplysningene dine slettet eller begrense behandlingen i visse begrensede situasjoner;
 • Be om overføring av opplysningene til en annen organisasjon som behandler personopplysningene dine; og/eller
 • Protestere på eventuelle beslutninger som har betydelig innvirkning på deg, og som tas utelukkende av en datamaskin eller en annen automatisert prosess.

Hvis du ønsker å sende en formell forespørsel om opplysninger vi har lagret om deg, kan du kontakte oss på følgende lenke: https://compliance.snapon.com/GDPR/RequestForm?co=Bahco&dl=en

Fremgangsmåte for å velge ikke å bli kontaktet for markedsføringsformål

Du har rett til å be oss unnlate å behandle personopplysningene dine for markedsføringsformål. Vi vil vanligvis informere deg (før vi samler inn personopplysningene dine) hvis vi har til hensikt å bruke personopplysningene dine til slike formål eller hvis vi har til hensikt å oppgi opplysningene dine til en tredjepart for slike formål. Du kan benytte din rett til å nekte slik behandling ved å merke av i boksene på skjemaene vi bruker til å samle inn personopplysningene dine. Du kan også benytte deg av retten ved når som helst å kontakte oss på info@bahco.com eller ved å klikke på lenken for å stoppe abonnementet i alle informasjons- eller markedsførings-e-poster vi sender deg.

Hvordan vi bruker informasjonskapsler

En informasjonskapsel er en tekstfil som blir lagret i nettleseren din eller harddisken på datamaskinen din av en nettsideserver. Informasjonskapsler brukes ofte for å få nettsteder til å fungere, eller fungere mer effektivt, samt for å gi informasjon til eierne av nettstedet. Vi bruker informasjonskapsler til å skille deg fra andre brukere av nettstedet vårt, appene våre og online-tjenestene våre. Dette hjelper oss å gi deg en god opplevelse og å forbedre nettstedet vårt og tjenestene våre.

Nettstedet vårt bruker «informasjonskapsler» (cookies) som hjelper oss å forbedre nettstedet og tilby deg en bedre og mer personlig tilpasset tjeneste. Noen av informasjonskapslene vi bruker er avgjørende for at nettstedet skal fungere, og er allerede lagret. Hvis du registrerer deg hos oss eller fortsetter å bruke nettstedet, samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.

Du kan blokkere informasjonskapsler ved å aktivere innstillingene i nettleseren din, som gjør at du kan nekte å lagre alle eller noen informasjonskapsler. Hvis du bruker innstillingene i nettleseren til å blokkere alle informasjonskapsler (inkludert viktige informasjonskapsler), kan det imidlertid være at du ikke får tilgang til alle deler av nettstedet vårt. Hvis du ikke har stilt inn nettleseren slik at den avviser informasjonskapsler, lagrer systemet vårt informasjonskapsler så snart du besøker nettstedet vårt.

Se liste over informasjonskapslene som brukes på nettstedet vårt på https://www.bahco.com/no_nb/cookie-policy/

Lenker

Nettstedet kan fra tid til annen inneholde lenker til og fra nettsteder som tilhører tredjeparter. Hvis du følger en lenke til et av disse nettstedene, må du være oppmerksom på at disse nettstedene har sine egne personvernregler og at vi ikke tar noe ansvar for disse reglene. Kontroller disse reglene før du sender personopplysninger til disse nettstedene.

Endringer i våre personvernregler

Vi kan gjøre endringer i disse personvernreglene når som helst og uten forvarsel. Vi publiserer alle endringer på denne siden. Besøk den regelmessig for å se den nyeste versjonen av personvernreglene våre. Denne versjonen ble publisert 25. mai 2018.

Kontakt

Hvis du mener at gjeldende personvernlovgivning eller disse reglene ikke er fulgt, kan du kontakte oss på legal@snaeurope.com. Alle brudd blir tatt alvorlig. Spørsmål, kommentarer og forespørsler i forbindelse med disse personvernreglene er velkomne, og kan sendes til info@bahco.com

Hvis du vil vite mer om informasjonskapslene som brukes på nettstedet vårt, kan du gå til https://www.bahco.com/no_nb/cookie-policy/